Kosten

De kosten voor behandeling vanuit zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ worden vanuit het basispakket van de client/patiënt vergoed, op voorwaarde dat er sprake is van een stoornis volgens de diagnostische criteria van de DSM –IV.  Met ingang van 1 januari 2014 geldt een verplicht eigen risico van €360 in de zorgverzekering. Dit betekent dat de cliënt elk jaar maximaal € 360 zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit.

Kolkrijst 34  033 2587 000 
3828 EJ Hoogland

info@psychologenpraktijkkolkrijst.nl

 Ontwikkeld door BURO210