Generalistische basis GGZ èn specialistische GGZ

 

Kennismakingsgesprek

Standaard wordt een kort kennismakingsgesprek aangeboden; dit is geheel  kosteloos en vrijblijvend. De cliënt / patiënt kan zijn of haar specifieke vragen stellen en ik voer een korte probleemanalyse uit. Als er geen sprake is van een DSM V gerelateerde stoornis, dan zal ik de cliënt / patiënt, naar de NZa regels van 2014, in overleg, naar u terug verwijzen.

 

Verwijsbrief GGZ

Als u een cliënt/patiënt wilt doorverwijzen naar de psychologenpraktijk kolkrijst, dan is een geldige verwijsbrief nodig. Dit geldt in elk geval voor zorg die gedekt wordt vanuit het basispakket van de Zorgverzekering. Aan een verwijsbrief zijn verschillende voorwaarden gekoppeld, op basis van NZa wet- en regelgeving, contracten met zorgverzekeraars, polisvoorwaarden en richtlijnen. In 2014 gelden, door de nieuwe inrichting van de GGZ, nieuwe voorwaarden voor de verwijsbrief.
 

Inhoud van de verwijsbrief

Om er zeker van te zijn dat uw verwijsbrief voldoet aan alle voorwaarden, kunt u gebruik maken van een invulformat. Dit invulformat kunt u als bijlage met uw gebruikelijke verwijzing meesturen naar de psychologenpraktijk Kolkrijst.
Let op: in alle gevallen dient de verwijsbrief ondertekend te zijn.  

 

Manieren van verwijzen

U kunt op twee manieren verwijzen naar de psychologenpraktijk Kolkrijst:
1. U scant uw verwijzing in en stuurt deze per e-mail naar.
3. U geeft uw verwijzing mee aan de cliënt. De cliënt dient de verwijzing zelf te overhandigen voor de eerste afspraak.  

Wie mag verwijzen?

De huisarts is als poortwachter in alle gevallen gemachtigd om te verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de Specialistische GGZ (S-GGZ). Van sommige zorgverzekeraars mogen ook andere beroepsbeoefenaren verwijzen naar de psychologenpraktijk Kolkrijst.

 

Wanneer Basis GGZ / Specialistische GGZ?

Om te kiezen voor een van beide vormen van GGZ kunt u gebruik maken van het schema doorverwijzing naar de GGZ. Het is ook mogelijk dat ik hierover een inschatting maak in het vrijblijvende kennismakingsgesprek met de client/patient en naderhand hierover met u overleg.

 

Gecontracteerde zorgverzekeraars

De psychologenpraktijk Kolkrijst is verbonden aan de netwerkorganisatie 1nP. Deze organisatie heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars voor zowel de specialistische GGZ als de generalistische basis GGZ. De praktijk heeft ook eigen contracten.

 
Voor meer informatie over verwijzen: bel (033) 2587000 of maak gebruik van het contactformulier