Kosten en vergoeding 

Sinds 1 januari 2008 worden de kosten voor psychologische behandeling vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Alleen zgn. stoornissen worden nog vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en werkproblemen worden niet langer vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is de precieze formulering in de verwijsbrief belangrijk. Als u verwezen wordt naar de specialistische GGZ dan dient dit expliciet in de brief te worden aangegeven, voor een verwijzing naar de generalistische basis GGZ geldt hetzelfde. Heeft u hierover vragen, neem dan a.u.b. contact met mij op.

 

Generalistische basis GGZ

De verwijzer, meestal de huisarts, bepaalt of u in aanmerking komt voor een kort (ongeveer 5 consulten) -, middel (ongeveer 8 gesprekken) -, of lang (ongeveer 11 gesprekken) behandeltraject. De kosten worden volledig vergoed, echter uw eigen risico wordt aangesproken. De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. Ik zal samen met u nagaan of er inderdaad gesproken kan worden van een psychische stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding . Zo nee, dan zal ik terug moeten verwijzen naar de huisarts.

 

Specialistische GGZ

Alle therapiecontacten worden vergoed vanuit het basispakket, er is geen limiet gesteld aan het aantal contacten. Uw eigen risico wordt aangesproken.

  

Gecontracteerde zorg

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Omdat ik contracten heb afgesloten met onderstaande verzekeraars kunnen de kosten bij deze verzekeraars gedeclareerd worden. Het wettelijk verplichte eigen risico van € 385 per jaar wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen.

 In 2014 heeft de overheid bepaald dat de diagnose op de factuur wordt vermeld, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Vraag uw behandelaar naar de zgn. Opt - Out regeling (NZa).

 

Voor het zonder berichtgeving wegblijven of het niet tijdig (minder dan 24u) afzeggen van een behandelafspraak mag de behandelaar van de zorgverzekering bij u een nota in rekening brengen. In deze praktijk zijn de kosten daarvoor € 25,-.

 

Met alle zorgverzekeraars heeft deze praktijk voor 2016 en 2017 in de Basis GGZ contracten afgesloten:

 

  • Achmea Zorggroep (= Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, Nedasco o.a.) en Agis, Pro Life

  • VGZ (= Unive, VGZ, IZZ, IZA, UMC, Zekur, Trias, IAK, Cares, Gouda NV, Krijgsmacht o.a),

  • OWM CZ, Delta Lloyd, Ohra

  • de Friesland Zorgverzekering en DSW

  • Multizorg (= ONVZ-VVAA,Aegon, De Amerfoortse, ASR Ditzo, Aevita ASR, PNO ziektekosten,Salland verzekeringen, Eno verzekeringen, Caresco,Nedasco ASR

  • Menzis, Anderzorg, Azivo

  • DSW, Stad Holland

 

 Niet gecontracteerde zorg

Behandeling is ook mogelijk, als u, bijvoorbeeld uit privacy overwegingen, geen gebruik wilt maken van uw verzekering voor vergoeding. Er is dan sprake van een OZP (Onverzekerd Product).
Het maximum OZP-tarief vastgesteld door de NZa is voor 2017: € 98,00 per sessie. Ik hanteer voor een OZP 100% van het door de NZa vastgestelde maximumtarief.