Verwijzers

U kunt naar mij verwijzen voor zowel de generalistische basis GGZ als voor de specialistische GGZ.
Wat betreft de specialistische GGZ ben ik aangesloten bij het  multidisciplinaire netwerk van de GGZ instelling 1nP, en wat betreft de basis GGZ ben ik verbonden met  het samenwerkingsverband vrijgevestigden Eemland. (site is nog in in aanbouw).