Gang van zaken    

 

De aanmelding

Als u zich telefonisch of via deze website aanmeldt zal ik dezelfde- of de volgende dag contact met u opnemen om u uit te nodigen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek van 20 minuten. Van uw verwijzer (huisarts evt. in combinatie met de praktijkondersteuner-GGZ / bedrijfsarts/ specialist) heeft u een verwijzing gekregen voor de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ. Voor beide typen behandeling kunt u bij mij terecht.

 

Wanneer er sprake is van een wachtlijst

Als er in een periode veel aanmeldingen zijn en er onvoldoende behandelruimte is, ga ik over tot het instellen van een wachtlijst. De wachttijd kan variëren van 2 weken tot 4 maanden, dit wordt op de website aangegeven. Als de wachttijd langer dan 4 maanden bedraagt, zal ik tijdelijk een 'stop' instellen. Het kennismakingsgesprek vindt altijd plaats binnen 2 weken nadat u kenbaar heeft gemaakt dat u hier  belangstelling voor heeft. Vanaf het moment dat u aangeeft om uw ggz behandeling binnen Psychologenpraktijk Kolkrijst te laten plaatsvinden zal ik u een datumvoorstel doen voor het eerste intake gesprek. Bij een wachttijd van enige maanden bied ik u de mogelijkheid om maandelijks alvast één gesprek te hebben tot het moment dat er ruimte is voor frequentere contacten.

 

Kennismakingsgesprek

Het is belangrijk dat u de psycholoog vindt die bij u past, alleen dan kan er een samenwerking ontstaan die nodig is om de behandeling succesvol te laten verlopen. U kunt in dit gesprek uw vragen stellen en ik zal u informeren over de behandelmogelijkheden en ook de vergoeding. Op grond van uw verhaal beoordeel ik of u bij mij aan het juiste adres bent, of dat een collega meer expertise in huis heeft. In dat geval zal ik met u meedenken over een eventuele doorverwijzing of terugverwijzing naar de huisarts. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

 

Het intake gesprek

Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen is het belangrijk dat u naar dit gesprek de volgende gegevens meeneemt:

  • de verwijsbrief van de huisarts of specialist,
  • uw verzekeringsgegevens en
  • een identiteitsbewijs

 

De intakefase kan één of meer gesprekken zijn van 45 minuten en ook kan een voorstel aan u worden gedaan voor psychologisch onderzoek, wat kan variëren van één enkele vragenlijsten, tot meerdere testen.
Ik verzamel informatie over uw klachten en symptomen en hoe deze samenhangen en ook zullen we nagaan wat deze klachten veroorzaakt. Soms weet u dat al, maar dit zal niet altijd zo duidelijk zijn. Soms komt u voor het eerst in aanraking met deze klachten en soms bent u er al heel lang mee bekend.
De klacht is het uitgangspunt van de behandeling, echter het verdwijnen, verminderen of anders leren omgaan met de klacht zal vaak niet het enige doel zijn. Bij het bepalen van de doelstelling zal ik u helpen om uw klachten te vertalen in wensen, want de klacht is dikwijls de uitingsvorm van iets (of meer) in uw leven wat niet naar wens verloopt.  Op basis van deze informatie stel ik een behandelplan op dat ik vervolgens aan u zal voorleggen.


De behandeling

De behandelmethode is sterk afhankelijk van uw verwijsindicatie voor generalistische basis GGZ of specialistische GGZ. Dat betekent dat de behandeling kan variëren van het behandelen van één enkele klacht tot het behandelen van een scala aan klachten en symptomen die met elkaar verweven zijn in uw persoonlijkheid.
De methoden die ik toepas zijn langdurig onderzocht op werkzaamheid.

 

Afzeggen afspraak

Soms kan het gebeuren dat u noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doet u dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur (een werkdag) van tevoren. Als een afspraak te laat wordt afgezegd, moet ik de afspraak in rekening brengen.

 

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over de behandeling of de bejegening door mij, is het fijn als u dat in eerste instantie met mij bespreekt. Als het u en mij niet lukt om de problemen samen op te lossen, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie  van de Nederlands Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen bij een behandeling in de generalistische basis GGZ.  Bij een behandeling in de specialistische GGZ kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de stichting 1nP.